Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Doel

Doel Stichting Pluim

1. De stichting Pluim heeft als doel:

a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal maatschappelijke kunstprojecten (beeldende kunsten, schilderen, fotografie, muziek en theater);

b. het organiseren en uitvoeren van lezingen, exposities en het publiceren van documentatie;

c. het bevorderen van de verbinding tussen kunst, wetenschap, kennisbehoud en maatschappij (community art), en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuursleden zijn onbezoldigd werkzaam voor de stichting.


Bestuur Stichting Pluim

Voorzitter: Mariska Burger

Secretaris: VACATURE | Heeft u interesse? Neem gerust contact op.

Penningmeester: dhr. A. Vannoot (correspondentie adres)

Algemeen bestuursleden: VACATURE | Heeft u interesse? Neem gerust contact op.

Kamer van Koophandel: 73397202

Bankrekening: Rabobank: NL44RABO0337481857

RSIN / Fiscaal nr. 859511741


Comité van aanbeveling

Prof. Will Heutz, docent wijsbegeerte, filosofisch practicus, Martin Buber Unitversity, wijsheidsscholing Heerlen; www.wijsheidsscholing.nl h

Mw. Helene Jansen van Bavel, docent-schilder-, auteur Kandinsky  op het opbloeien van de vrije geest;www.helenejansen.nl 

Dr. H. Bemelmans,,financieel adviseur. Oprichter Fagro academie; www.fagro.nl

Sicco Cleveringa CAL XL  programmaleider. Community art Nederland.

Han Eygenraam, bestuurder- directeur Kunsteducatie Walcheren; www.kunsteducatiewalcheren.nl

Mariette Kip, communicatiedeskundige; www.kipcommuniatie.nl  

Bert van Beveren Districtshoofd Zee en Delta Noord, Rijkswaterstaat Middelburg

Anda van Riet, fotograaf, community art project Pennywafelhuis;  www.andavanriet.nl

Marlou Pluijmaekers, kunstenaar-docent, community art project Pennywafelhuis. Oprichter-adviseur Stichting Pluim; www.marloupluymaekers.nl


Jaarverslagen Stichting Pluim

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020