Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Stichting Pluim

Het begint met een ontmoeting 

Door een persoonlijke gebeurtenis in mijn leven stelde ik mezelf de vraag wat is de essentie van mijn werk als kunstenaar: Het kantelpunt was het overlijden van Eugene Daemen de man met wie ik 40 jaar van mijn leven deelde. Allebei, zijn en waren, we mensen-mensen; hij vanuit zijn werk als watermanager van het Veerse Meer in Zeeland. Ik als schilder, docent en initiator van community art projecten.

Twee op het oog totaal verschillende werelden met als overeenkomst de synergie waarbij samenwerken effectiever is dan dat ieder voor zich zou werken. Daarin zie ik kunst als verbindende factor, als een mogelijkheid om anders te kijken. Kunst als antwoord op maatschappelijke vragen en als middel om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. 

Samen met een aantal mensen, die mijn visie onderschrijven, heb ik in december 2018 Stichting Pluim opgericht met als kern het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten. Hiermee wordt mijn visie breder gedragen en de verbinding bereikt meer lagen van de samenleving.

Welke gedachte ligt daaraan ten grondslag

Volgens Wassily Kandinsky, kunstenaar, zijn wij allemaal deel van het groter geheel. En is het aan ons om alle delen goed te verzorgen en met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Om Dirk de Wachter, psychiater te citeren:” is het een idee om u kwetsbaar op te stellen om zo de verbinding met de ander te leggen”. Kunst kan daarin van grote betekenis zijn.

Robbert Dijkgraaf, zegt: wetenschapper: de vele mogelijkheden om samen te werken, tussen individuen of instellingen worden onderbenut. Van het gebaande pad te treden is echter niet makkelijk. Het begint vaak met kleine stappen – is vaak zelden direct te meten – en toch een stap voorwaarts in mens zijn.

Mijn werk tot nu toe

Ik werk en schilder met diverse groeperingen uit onze samenleving: gedetineerden, mensen met een beperkingen, ouderen, vluchtelingen, bewoners uit een sociale problematische wijken, volwassenen en kinderen met een persoonsgebonden budget. Mijn kijken is de afgelopen jaren gerichter geworden. Beïnvloed  door o.a. de inspirerende begeleiding van prof. W. Heutz, wijsheidsscholing, Heerlen en mevrouw Helene Jansen van Bavel, Zutphen kunstenaar-docent. Mede auteur boek Kandinksy en het opbloeien van de vrije geest.

Om mij op het terrein van sociaal artistiek werk verder te bekwamen volgde ik de opleiding Kunstenaar in de Samenleving cultuur- Ondernemen / laboratorium voor Kunst en samenleving (CAL XL).

Marlou Pluijmaekers                                                                            Kapelle april 2019